DamLite GS - Det säkra sättet

DamLite erbjuder ett effektivt skydd som kan förrådshållas och transporteras till låga kostnader. Med den patenterade snabb-vallen skyddas stora områden effektivt och säkert.

 • Låg vikt och säkert handhavande
  - arbeta effektivt utan arbetsskador
 • Flexibel konstruktion som följer
  underlaget
 • Kan byggas vid sidan av vattendrag
  och lyftas på plats
 • Miljövänlig
 • Låg vikt och liten volym vid transport
  (1150 m/EU-trailer)
 • Självjusterande marktryck
 • Kan enkelt förhöjas i efterhand
 • Mycket lämplig för depåhållning
 • Bildar sammanhängande vall som
  enkelt kan förankras även under
  svåra förhållanden
 • Säker fördämning på alla underlag
 • Genomtänkta standardformat,
  50, 80 och 120 cm dämningsjöjd
 • Grundmodul kompletteras efter behov
  med olika tillbehör