Länkar


MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
SMHI - Se aktuella varningar om höga vattenflöden.


Jämför oss gärna med våra konkurrenter:
Skadeservice i Östhammar