Svensk vattenbarriär AB (SVB)

Med DamLite som huvudprodukt arbetar vi med att tillhandahålla marknadens bästa
översvämningsskydd. Vi har arbetat med översvämningsskydd sedan 2002 då vi började utveckla DamLite som vår lösning på den stigande oron för översvämningsskador. Som säkerhetsleverantör vet vi värdet av bred kompetens och utarbetade rutiner.
Vänd Er i förtroende till oss för långsiktig beredskap mot främst översvämningsskador.

SVB - beredskap är trygghet


Gerhard Svensson